OPINIE UCZESTNIKÓW

 

Uczestniczka, 62 lata.

Przez ponad 20 lat opiekowałam się bardzo chorą mamą i nie pracowałam zawodowo. Nie wiedziałam, że moje doświadczenie może się jeszcze komuś przydać. Cieszę się, że Zespół przyjął mnie jak swoją.

 

Uczestnik, 67 lat .

Od niedawna jestem na emeryturze. Ponad 15 lat pracowałem na terenie gminy, zarządzałem 30-ma pracownikami. Brak aktywności trochę mnie przybił. Doceniam, że moje doświadczenie i wiedza mogą być wykorzystane w inny sposób. No i przyda się dodatek do stypendium z ZUS-u

 

Uczestnik, 57 lat .

Z powodu mojej niepełnosprawności trudno mi było znaleźć pracę. Tutaj nie tylko mam perspektywę stabilnego zajęcia ale praca jest obok domu i w najbliższej okolicy. No i moje umiejętności są przydatne.

 

Uczestniczka, 55 lat.

Ciężko przeszłam COVID. Prawie pół roku byłam w szpitalu i, w konsekwencji, straciłam pracę. Teraz przechodzę rehabilitację, ale dostałam możliwość przeszkolenia oraz przepracowania stażu w nowym zawodzie. Fajnie, że doceniają moje kompetencje.

 

W terenowym teście szczególną troskę i uwagę zwrócono na:

 • aktywną współpracę z lokalnym samorządem (władze gminy, radni gminni, sołtysi, OPS), umożliwiającą korzystanie z miejscowej infrastruktury (np. salki do spotkań, szkoleń i warsztatów).

 • współpracę z miejscowymi organizacjami (Koła Gospodyń Wiejskich, OSP) i parafiami,

 • włączenie lokalnych przedsiębiorców (np. sklepy – dostawy produktów spożywczych, restauracje – codzienny catering zbilansowanych posiłków).

 • Dla uczestników świadczących usługi Concierge:

Indywidualnie dedykowane szkolenia zawodowe, kursy, praktyka w terenie i staż wraz z stypendium oraz możliwość  stabilnego zatrudnienie blisko domu.

 • Dla odbiorców usług domowej opieki asystentury Concierge:

Spersonalizowany pakiet usług odpowiadający oczekiwaniom i potrzebom; zakupy, sprzątanie, codzienny catering zgodny z dietą, towarzystwo poza domem (wizyty u lekarza, potrzeby kulturalne), drobne naprawy i remonty (w tym związane z dostępnością+), usługi związane z włączeniem cyfrowym.

Test terenowy sfinansowano z pozyskanych środków zewnętrznych (granty finansowe i niefinansowe).

Obecnie zespół WIELOPOKOLENIOWEJ prowadzi starania związane z pozyskaniem środków na wdrożenie przetestowanego modelu innowacji (m. in jako Start Up społeczny).

 

SILVER CONCIERGE  Autorski model usług domowej opieki senioralnej.

Innowacja społeczna na lokalnym rynku pracy i usług socjalnych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich (do 10 tys. mieszkańców).

 

Innowacyjny model usług SILVER CONCIERGE jest autorskim projektem zespołu Fundacji Wspólnota WIELOPOKOLENIOWA i Spółdzielni Socjalnej FAMILOK. Po opracowaniu koncepcji, założeń i badaniach terenowych, model został przetestowany w pierwszej połowie 2022 roku na obszarze gminy wiejskiej (9,5 tys. mieszkańców) w powiecie gliwickim, w województwie śląskim.

Dzięki uzyskanej, z pierwszej ręki, wiedzy, która zweryfikowała wcześniejsze założenia, testem terenowym objęto wyselekcjonowaną grupę 8 miejscowych uczestników (kobiet i mężczyzn) w wieku 55+, nieaktywnych zawodowo, 5 wolontariuszy (16 – 17 lat) oraz 12 odbiorców usług (65 – 90 lat), samotnych, nie w pełni samodzielnym, z różnym stopniem niepełnosprawności i zróżnicowanymi potrzebami.

W przetestowanym modelu innowacji ujęto:

 • aktywizację zawodową wybranych osób w wieku 55+ w zawodzie DOMOWY CONCIERGE,

 • świadczenie dedykowanych usług opieki i asystentury domowej lokalnym odbiorcom wymagającym i oczekującym takiej profesjonalnej usługi,

 • wzrost sąsiedzkiego zaangażowania wolontaryjnego, szczególnie u młodzieży,

 • uaktywnienie lokalnej współpracy wielopokoleniowej,

 • świadomą i odpowiedzialną kooperację międzysektorową,

 • wypracowanie nowych form współpracy poprzez:

  • zastosowanie narzędzi ICT – wykorzystanie urządzeń, tabletów i smartfonów, oraz dostępnych i przydatnych aplikacji smartfonowych,

  • wykorzystanie adekwatnego modelu ekonomicznego – utworzenie lokalnego Przedsiębiorstwa Społecznego w formule przewidującej ważny udział elementu współodpowiedzialności, współwłasności i partycypacji w zarządzaniu.

Silver Concierge

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU