KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth (Partnerstwa na rzecz współpracy)

Partnerzy:

 • Stiching MasterPeace - Holandia

 • Asociatia MasterPeace Ro - Rumunia

 • EDU 4 U - Słowacja

 • Współnota Wielopokoleniowa - Polska

Coeur Courage  

Kiedy ludzie wykazują się odwagą: działają i wychodzą poza swoją strefę komfortu w kontekście stanowiącym wyzwanie. 

CELE

Podnoszenie jakości, innowacyjności i uznania pracy z młodzieżą 

Promowanie aktywnego obywatelstwa, pomysłowości i przedsiębiorczości młodych ludzi, w tym przedsiębiorczość społecznej.

Włączenie społeczne, jako przeciwdziałanie bierności i brakowi zaufania młodzieży, poprzez wykorzystanie artywizmu (sztuki na rzecz zmiany społecznej) i zachęcaniu do przedsiębiorczości, poprzez edukację w tematach: Doughnut Economicst i przedsiębiorczość społeczna;

W jaki sposób to osiągniemy:

 • Poprzez wyszkolenie trenerów - osób pracujących z młodzieżą (docelowo 36 osób)

 • Poprzez przygotowanie pakietów materiałów edukacyjnych (non-formal education) (4 godziny na każdy z tematów, przetłumaczone na 7 języków)

  • MP Polska- przedsiębiorczość społeczna

  • EDU4U Słowacja - artywizm

  • STICHING MASTERPEACE Holandia

  • MP Rumunia - Doughnut Economics

 • przetestowanie ich w praktyce na grupie 20 uczniów w każdym kraju

W efekcie nasi młodzi podopieczni zaproponują 4 pomysły na projekty lokalne - opierając się na nabytej wiedzy o Ekonomi Obwarzanka i przedsiębiorczości społecznej, które zostaną przedstawione organizacjom społeczeństwa obywatelskiego (CSO). Część z nich zostanie wprowadzona w życie.

 

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU