Projekt zakładał zainicjowanie, wzmożenie i sformalizowanie działań związanych z aktywizacją społeczną środowisk szkolnych i uczniowskich wspomagających rozwój przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiej przedsiębiorczości szkolnej, poprzez stworzenie i uruchomienie powszechnie dostępnego, interaktywnego i responsywnego instrumentu – Inkubatora Przedsiębiorczości Szkolnej.

 

CEL GŁÓWNY

  • Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych postaw przedsiębiorczych w środowisku szkolnym. 

  • Osiągnięcie celu nastąpiło dzięki stworzeniu Inkubatora Szkolnej Przedsiębiorczości działającego poprzez: spotkania mentoringowe, opracowanie materiałów, wizyty studyjne, tworzenie modeli biznesowych CANVA, fundraising przedsiębiorstw, konsultacji eksperckich, uruchomienie uczniowskich firm, promocję. 


Projekt zrealizowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności

Młodzież w szkołach średnich, ze względu na brak skutecznych metod nauczania przedsiębiorczości, nie zdobywa odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Brak tych kompetencji powoduje wśród absolwentów wielorakie problemy w współczesnym otoczeniu rynkowym, aby przeciwdziałać temu trendowi zespół Wielopokoleniowej realizował projekt Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej. Projekt skierowany był do szkół ponadpodstawowych w województwie Śląskim. 


 

Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU