Program Sieci SPLOT Wartości 

 

„KOŁA GOSPODYŃ EUROPEJSKICH - łączcie się !”

 

Wspomagamy i wspieramy w realizacji projektu Przedsiębiorstwo Społeczne FAMILOK Spółdzielnię Socjalną.

Dzięki grantowi z Programu Sieć SPLOT Wartości, dofinansowanego przez Unię Europejską (Program Komisji Europejskiej, OBYWATELE, RÓWNOŚĆ, PRAWA i WARTOŚCI - CERV), FAMILOK prowadzi autorski projekt „KOŁA GOSPODYŃ EUROPEJSKICH – łączcie się !”.

 

Wspomagamy ten projekt, a nasi eksperci aktywnie uczestniczą w działaniach terenowych, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Uczestniczkami projektu są członkinie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, z niewielkich miejscowości, w powiatach Gliwickim i Mikołowskim. Łącznie przedstawicielki 8 najaktywniejszych Kół.

 

Zaczynamy od historycznych uwarunkowań tworzenia KGW, tradycji, kultury i lokalnej tożsamości.

W spotkaniach, prelekcjach i warsztatach idziemy dalej. Ku nowoczesnemu rozwinięciu tradycji, ku Europie i 

Pomagamy w tworzeniu i szkoleniu lokalnej Sieci Liderek, zaangażowanych w popularyzację w swoich środowiskach wartości

europejskich i wiedzę z zakresu Karty Praw Podstawowych UE i Traktatów unijnych.

Wspieramy budowanie społeczeństwa obywatelskiego, transparentność w życiu publicznym oraz samorzecznictwo organizacji na terenach wiejskich.

 

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU