KA154-YOU - Działania partycypacyjne młodzieży

PARTNERZY

  • Współnota Wielopokoleniowa - Polska

  • Stiching MasterPeace - Holandia

Projekt “Licz się ze mną!” ma na celu zwiększenie wpływu młodzieży z mniejszości na lokalną społeczność poprzez angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji młodych ludzi z Regionu Haskiego w Holandii i Regionu Katowickiego w Polsce. 

CELE

  • przekształcenie miesta poprzez głos i działania jego młodych mieszkańców; Urzywając narzędzi Doughnut Economics, kładąc nacisk na włączenie społeczne; 

  • niwelowanie podziałów międzykulturowych, międzypokoleniowych i społecznych poprzez kontakt młodych ludzi z lokalnymi decydentami; 

  • rozwijanie europejskiej tożsamości i aktywności obywatelskiej.

Główną grupą docelową jest młodzież z regionów Hagi i Katowic. Aby dostosować nasz projekt do ich potrzeb, przeprowadziliśmy wywiady z młodymi ludźmi jako „współautorami”.

Wiedząc czego potrzebują przeprowadzimy ich przez TRZY ETAPY projektu:

“JA JESTEM - rozumiem siebie i swoje wartości”, aby przestali czyć się wykluczeni.

“JESTEŚMY - nawiązujemy kontakt z rówieśnikami spoza miasta i lokalnymi stronami zainteresowanymi” - aby zostali wysłuchani i chcieli się zaangażować’

“DZIAŁAMY RAZEM - ACT w sensie „robimy” i ACT jako skrót od Artist Create Together; naszą koncepcję, która odzwierciedla wiarę w to, że każdy może być Artystą tworzącym własną przyszłość” - aby działali lokalnie, według swoich potrzeb i na własnych zasadach, we współpracy z lokalną społecznością. 

Wrażliwi młodzi ludzie stają się aktywnymi obywatelami i biorą odpowiedzialność za niwelowanie podziałów społecznych i pracę nad wyzwaniami środowiskowymi.

 

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU