21 maja 2024

Łączymy kropki- inkluzja i różnorodność między sektorami

.

To już ostatni dzwonek, aby zarejestrować się na [KONFERENCJA] Łączymy kropki! Inkluzja i różnorodność między sektorami. Dołączcie do grona ekspertów/ek i praktyków/czek z różnych sektorów, aby rozmawiać, dzielić się wiedzą, sieciować się i poznawać inne perspektywy.
Doskonałą okazją do networkingu i wymiany myśli będzie sesja World Cafe, w czasie której będziecie mogli/ły poznać uczestników/czki naszego projektu KICKSTARTER. Bardzo się cieszymy, że te aktywne i zaangażowane w działalność trzeciego sektora osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z całej Polski będą z nami!

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU