17. Manifest

16. Patrząc wstecz, patrząc w przyszłość

15. Sztafeta

14. Projekty społeczne

13. Shark tank

12. Project model canvas

11. Sztuka dla zmiany społecznej

10. Portret miasta

9. Dialog

8. Umiejętność korzystania z mediów

7. Ekonomia obwarzanka

6. Myślenie systemowe

5. Drużyna różnorodność

4. Talenty

3. Sztuka dla zmiany społecznej

2. Wartości

1. Wprowadzenie

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU