09 lipca 2024

Wakacyjne Spotkanie FORUM ORGANIZACJI ZABRZAŃSKICH 2024

.

w każdy parzysty czwartek miesiąca lipca i sierpnia:11 i 25 lipca, 8 i 22 sierpnia - godzina 17:00 Zabrze w sali COP( federacja niezależna od Urzędu Miasta Zabrze )FOZ Forum Organizacji Zabrzańskich 2024 to tworząca się inicjatywa Aktywistów, Organizacji Pozarządowych i Obywatelskich działających w Zabrzu i dla Zabrza.FOZ jest inicjatywą oddolną, która ma na celu konsolidację i wzmacnianie sektora NGO w przestrzeni lokalnej Zabrza.Jako stała platforma komunikacyjna, Forum umożliwia efektywne współdziałanie oraz wymianę doświadczeń i zasobów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, obywatelskimi, a także innymi kluczowymi aktorami, takimi jak lokalny samorząd i sektor prywatny.

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU